Ettevõttest

Isku on olnud Soomes oskusteabe, kvaliteedi ja tööstusliku innovatsiooni alal eestvedaja juba 1928. aastast. Isku eesmärgiks on pakkuda oma klientidele kvaliteetset mööblit, tagades samas vastutustundliku tootmisprotsessi. Isku tehas Soomes Lahtis on üks moodsamaid tootmisrajatisi Euroopa mööblitööstuses.

Väärtused

Isku juhindub oma tegevustes grupi põhiväärtustest, missioonist, strateegiast ja visioonist ning ettevõttes välja töötatud juhtimispõhimõtetest.

Kvaliteet ja sertifikaadid

Isku kvaliteet tähendab töökindlust, mille tagab hoolikalt läbi mõeldud tootedisain, professionaalne teostus, hoolikalt testitud materjalid ja keskkonnasõbralik tootmine. Viime selle ellu, rakendades oma sertifitseeritud kvaliteedi- (ISO 9001) ja keskkonnajuhtimissüsteeme (ISO 14001) ning toetades jätkusuutlikku metsamajandust (PEFC).

Vastutus

Isku jaoks tähendab vastutus konkreetseid tegevusi, mida rakendatakse toote kogu elutsükli vältel: materjali valimisel, disainimisel, tootmises ja valmistoodete puhul. Soome tööstusel ja kohalikul tootmisel on meie ettevõttes olnud oluline roll juba alates 1928. aastast.

PEFC

Isku tooted on valmistatud kvaliteetsetest Soome materjalidest, mille valikul on lähtutud nende pikast kasutuseast. Meie puit pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest - tahame kaasa aidata ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutliku metsanduse arengule.