PEFC

Üle 80% meie poolt kasutatavast puidust on PEFC ™-sertifitseeritud. PEFC nõuete täitmiseks peab metsa majandamine vastama teatud standarditele seoses bioloogilise mitmekesisuse, metsa tervise ja hooldamise, samuti vaba aja veetmiseks kasutamisega.

echo get_sub_field('image')['alt']

Sertifitseeritud puit

Sertifitseeritud puidu kasutamine näitab meie klientidele ja huvigruppidele, et Isku ja kogu tarneahel on pühendunud jätkusuutliku metsamajanduse arendamisele ja puidumaterjali legaalsele kasutamisele. PEFC sertifikaadi kaudu teatame me oma klientidele ja huvirühmadele, et me oleme vastutustundlikud. Sõltumatu osapoole auditeerimise all peab iga lüli tarneahelas eraldi näitama, et puidu teekonda on hoolikalt jälgitud. Isku jaoks tähendab see näiteks seda, et me tagame iga puidust käetoe või lauavineeri legaalse päritolu.

Isku on rakendanud puidu päritolu jälgimist vastavalt mahukrediidi (mahaarvamise) meetodile. Iga tooterühma kohta arvutatakse ostetud sertifitseeritud puidu kogus. Puit, mida kasutati erinevates tooterühmades müüdud mööbli valmistamiseks, vähendab vastava tooterühma “krediiti”.

Kogu Iskule tarnitavast puidust on üle 80% PEFC-sertifitseeritud. Ülejäänu on FSC-sertifitseeritud või on selle päritolu tagatud muul viisil. Tulevikus püüame me oma hangetes PEFC-sertifitseeritud puidu osakaalu suurendada. Sertifikaat hõlmab puidust toorainet ja komponente, mis on hangitud koju ja avalikesse kohtadesse mõeldud mööbli valmistamiseks.

04_Isku.tif

PEFC-sertifitseeritud tooted tunneb ära PEFC märgise järgi tootel, hinnasildil, toote pakendil või tootega seotud dokumentides. Vastava märgise võib lisada toodetele, mille puitosades on kasutatud üle 70% PEFC-sertifitseeritud puitu. Sertifikaadi saamiseks on vajalik sõltumatu osapoole poolt läbi viidud auditi ja kinnitust, et puidu päritolu jälgimine vastab PEFC standardi nõuetele. “Sõltumatu” viitab siin sellele, et kontrolliasutus ei ole seotud tarneahela osaliste, sertifitseerimissüsteemi ega selle toetajatega. Sertifitseerimise nõuetele vastavust kontrollib sertifitseerimisettevõte, mille ametiasutused on tunnistanud sõltumatuks ja pädevaks. Isku puiduseiresüsteemi auditeeris Bureau Veritas Finland.