Sertifikaadid

echo get_sub_field('image')['alt']

Isku rakendab Lahti tehases oma tootmises ja tugiteenustes ISO 9001 standardi nõuetele vastavat kvaliteedisüsteemi. Isku keskkonnajuhtimissüsteem vastab samuti ISO 14001 nõuetele ja on sertifitseeritud. Keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab tootmist ja tugiteenuseid Lahtis ning üldkasutatavatele ruumidele mõeldud mööbli müüki. Märtsis 2013 anti Isku Yhtymä OY-le PEFC (tarneahela) sertifikaat. Puidu päritolu sertifitseeritud jälgimissüsteem tagab, et ettevõtte toodetes kasutatav puit pärineb metsadest, mille majandamisel on lähtutud jätkusuutliku arengu põhimõtetest.

Sertifikaadid: