Väärtused, missioon ja strateegia

echo get_sub_field('image')['alt']

Vastutustundlik juhtimine

Iskus on vastutusega seoses tehtavad jõupingutused osa igapäevasest juhtimistööst. Ettevõte juhindub oma tegevuses grupi väärtustest, missioonist, strateegiast ja kirjapandud juhtimispõhimõtetest. Isku Grupp rakendab juhtkonna poolt heaks kiidetud kvaliteedi- ja keskkonnakaitse põhimõtteid, samuti käitumisjuhendit, mis sätestab ettevõtte tegevuse eetilised põhimõtted.

Isku väärtused

Isku praegused väärtused sõnastati ja pandi kirja 2012. aastal. Need kajastuvad meie ettevõtte nimes. Meie nime tähed I, S, K ja U viitavad soomekeelsetele sõnadele, mis tähistavad ka meie tegevuse väärtuseid: inspireeriv, Soome, (ära-)kuulav ja uuenev.

  • Inspiroiva (inspireeriv)
  • Suomalainen (Soome)
  • Kuunteleva (kuulav)
  • Uudistuva (uuenev)

Isku tahab innustada ja julgustada oma kliente, töötajaid ja partnereid ning luua eduelamusi. Soome juured on ettevõtte jaoks oluline ja ilmselge väärtus. Juba 1928. aastast on Isku tuginenud Soome tööle, pädevusele ja kvaliteedile. Kuulamisoskus on jätkusuutlikuks arenguks vajalik tingimus. Oma kliente, kolleege ja partnereid ära kuulatus suudame end pidevalt parandada. Pidevalt uuenev Isku on julge ja eesmärgile orienteeritud. Areng saab toimuda ainult taasleiutamise ja evolutsiooni kaudu.

Missioon, strateegia ja visioon

Isku missioon on luua oma klientidele eduelamusi kodudes, köökides, koolides, töökohtades ja avalikes kohtades. Meeldejääv disain, Soome kvaliteet ja kliendi vajadustele vastav teenus on meie ettevõtte tegevuse põhielemendid. Isku strateegia või tegevussuund on üsna lihtne: pakkuda parimat teenust. Kuna Isku tegutseb mööblimüügi valdkonnas, on meie strateegia lähtepunktiks kliendikesksus. Me elame teenustepõhises ühiskonnas, seega on meie eesmärk pakkuda oma klientidele parimat. Parim teenus paneb aluse äritegevuse jätkusuutlikule arengule. Parima teenuse pakkumise üheks osaks on teha seda kõiki ettevõtte töötajaid, partnereid ja keskkonda austavalt. Isku eesmärk on olla tunnustatuim ning soovitatuim sisekujundusettevõte. Isku soovib olla nii töötajate kui partnerite seas nõutuim valik. Seda eesmärki ei ole võimalik saavutada ilma vastutustundliku tegutsemise ja jätkusuutliku arenguta. Isku edu nurgakivideks on meie kliendid ja töötajad, uuenemine, jätkusuutlik areng ja meie partnerid.