Vastutus

Vastutus tähendab tegutsemist. Vastutus kajastub meie toodete elutsüklis: materjali valik, disainimine, tootmine ning lõpptoodang.

echo get_sub_field('image')['alt']

Keskkonnaalane vastutus

Isku pidev edenemine keskkonnajuhtimise valdkonnas põhineb keskkonnaalaste õigusaktide ja eeskirjade, samuti klientide ning teiste huvirühmade soovide ja ootuste järgimisel.

Iskus on keskkonnaga arvestamine kõigi töötajate jaoks midagi enesestmõistetavat. Tegevuste ja toodete keskkonnamõju vähendamise jälgimine on osa äritegevuse arendamise jälgimisest. Me teeme jõupingutusi, et vähendada tekkivate jäätmete kogust ning õhuheitmeid. Meie eesmärk on tegutseda kõige energiasäästlikumal viisil, mis võimalik. Me kasutame keskkonnakaitsealast teavitamist, et suunata klientide ja partnerite valikuid keskkonnasõbralikemate võimaluste poole. Iskus arutatakse keskkonnaküsimusi avatult ettevõtte sees ja tarnijatega. Kõik töötajad on teadlikud oma töö keskkonnamõjudest ja teevad majanduslikult otstarbekaid jõupingutusi, et töötada välja töövõtted, mis säästavad keskkonda ja ressursse.

Tootearenduses võetakse arvesse kõiki toote keskkonnamõjusid alates tooraine faasist kuni lõpliku kasutusest kõrvaldamiseni. Meie eesmärgiks on jätkuvalt parandada meie toodete valmistamiseks kasutatava tooraine keskkonnasäästlikkust. Toodete pikk kasutusiga aitab säästa loodusvarasid ning vähendab jäätmete kogust.

tytto_metsassa_4

Jäätmekäitlus

Isku on teinud ka pikaajalisi jõupingutusi jäätmekäitluse arendamiseks. Kõigil Isku tootmises kasutatavatel prügikonteineritel on RFID märgised. Neid saab kasutada tekitatud jäätmete mahu täpseks jälgimiseks vastavalt igale kogumispunktile ja jäätmete tüübile. Töötajad läbivad süstemaatilise koolituse prügi sorteerimise alal. Pöörates tähelepanu materjalide keskkonnasõbralikkusele ning jälgides ja vähendades kemikaalide kasutamist, saab kahjulike jäätmete kogust vähendada.

Isku tootmistegevuses tekivad keskkonnaohtlikud jäätmed, nagu näiteks lahusti, värvi ja laki jäätmed, peamiselt pinnatöötluse osakondades. Isku ohtlike jäätmete hoidla ohutusstruktuurid, -juhiseid ja puhastusseadmed vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele. Ohtlike jäätmete hoidlas peetakse inventari kohta ka kohustuslikku arvestust. Igale rajatisele on määratud vastutavad isikud ja kogu personal on läbinud kemikaalide ja ohtlike jäätmete nõuetekohase käsitsemise väljaõppe.

Üle 97% Isku tehastes tekitatud jäätmetest on taaskasutatavad materjalina või energiana. Segajäätmete kogus, mis jõuab prügilasse, moodustab alla poole protsendi (0,35%) aastasest jäätmete mahust (2012. aasta andmetel).

poika_metsassa

Isku kasutatavate materjalide keskkonnamõju

Isku on kehtestanud oma tarnijatele seoses materjalidega ranged keskkonnanõuded. Me töötame pidevalt selle kallal, et tagada kõigi meie toodetes kasutatavate materjalide keskkonnasõbralikkus ja terviseohutus. Meie eesmärk on pidevalt parandada meie toodetes kasutatava tooraine keskkonnasõbralikkust ja tagada nende materjalide ümbertöödeldavus nende kasutusea lõppedes.

Puitmaterjali päritolu ja PEFC sertifikaat

Isku valmistatud toodetes kasutatav puit pärineb metsadest, mida majandatakse jätkusuutliku arengu põhimõtteid rakendades. Meie toodetes ei kasutata kaitse all olevaid puiduliike. Isku kasutab puidu päritolu sertifitseeritud seiresüsteem, PEFC (tarneahel).

Loe lähemalt PEFC kohta

Puidupõhised plaadid

Isku mööbli valmistamisel kasutatavad puidupõhised plaadid (puitlaastplaat, MDF ja HDF, vineer ja kõvad puitkiudplaadid) vastavad formaldehüüdi sisalduse piirmääradele (nt E1 klassifikatsioon), mis on määratud vastavalt standarditega EN-120 ja EN 717-1. Melamiini ja laminaadiga kaetud plaadid kuuluvad ehitusmaterjali emissiooni klassi M1, mis näitab interjööri õhuheitmete madalat taset (nt formaldehüüd, LOÜ, ammoniaak, lõhnad).

Pinnatöötlusained

Isku toodetes kasutatakse pinnatöötluses 100% UV lakke ja veepõhiseid peitse, lakke ja värve. Mis puudutab raskemetalle, siis peitsides kasutatavad pigmendid vastavad mänguasjade standardi EN 71 punktis 3 kehtestatud nõuetele. Kõik veepõhiste ja lahustivabade lakkidega töödeldud pinnamaterjalid vastavad ehitusmaterjalide emissiooni klassile M1, mis näitab interjööri madalat õhuheitmete hulka (nt formaldehüüd, LOÜ, ammoniaak, lõhnad). Metallosade värvimisel on kasutatud pulbervärve, millega tagatakse, et tootmises ei teki lahusti heiteid.

Liimid

Isku mööbli kokkumonteerimisel kasutatavad liimid vastavad Euroopa Komisjoni soovitustele seoses keskkonnasõbralike riigihangetega (GPP).

Tekstiilmaterjalid

Isku täidab üldkasutatavatesse ruumidesse mõeldud mööbli tekstiilmaterjalide osas rangeid keskkonna- ja tervishoiunõudeid. Vaba või osaliselt hüdrolüüsitud formaldehüüdi kogus mööblikatete tekstiilimaterjalides ei tohi ületada 300 mg/kg (määratud vastavalt standardile EN ISO 14184). Lisaks sellele ei tohi kangastele olla tahtlikult lisatud reproduktiivsust kahjustavaid ftalaate nagu pehmendajad DEHP, DBP ja BBP.