Active Learning Alliance

Isku teeb koostööd Samsung Edutukkuga ja teiste partneritega, et luua parimad võimalikud lahendused õpikeskkondade vajaduste täitmiseks.

echo get_sub_field('image')['alt']

Active Learning Alliance sündis vastusena klientide muutunud vajadustele haridusvaldkonnas. See on haridussektoris tegutsevate ettevõtete grupp, kuhu kuuluvad ka teised hariduses tegevad kogukonnad.

Selles ettevõtmises ajendavad meid tegutsema väärtused ja vastastikune kasu, mitte lepingud. Meie kollektiivne eesmärk on ehitada kohandatav elementaarne töökeskkond, kuhu saab lisada uusi tooteid ja lahendusi, mis toetaksid hariduslikke eesmärke. Soovitame ja ootame kõiki organisatsioone alliansiga liituma ning osalema aruteludes hariduse tuleviku üle!

Isku Interior Oy

Active Learning Alliance ühendab individuaalseid süsteeme terviklike lahenduste moodustamiseks. Me teeme kindlaks võimalused kulude kokkuhoiuks ja arenduseks, paneme paika tegevuseesmärgid ning viime sisse ja haldame muutusi. Valmislahendusi ei ole -€ haridusasutused ja -€“tehnoloogia peavad suutma kiiresti muutustega kohaneda. Active Learning Alliance kaudu suudame me luua pädevuse ja koondada teadmisi, mis oleks muidu praktiliselt võimatu.

Esimene samm funktsionaalse õpikeskkonna loomisel on toodete ja lahenduste valimine koos kliendiga. Oluline on mitte piirata oma võimalusi kindlate tarnijate või tehnoloogiatega, tooteid ja teenuseid tuleb kasutada hariduse arendamise toetamiseks mitte juhtimiseks.

Lisaks loome ja levitame me teavet hariduse arengu kohta. Oleme seitsmes piirkonnas sisse seadnud Learning Lab kontseptsioonile vastavad “€œkatseklassid”. Need on varustatud mööbli, tehnoloogia ja teabega, mis on koostatud vastavalt meie pedagoogilisele pädevusele. Need klassid toimivad arenguplatvormidena ning on saadaval ka meie klientidele.

Isku Interior Oy

Disainipõhimõtted:

  • Pakume Teile vahendid kogu kooli tegevuskultuuri loomiseks ja arendamiseks.
  • Hõlbustame kogu kooli disaini- ja ehitusprotsesse (sealhulgas koolihoone ja teiste õpikeskkondade loomist).
  • Aitame Teil luua ja sisse seada pedagoogilisi tulevikustsenaariume.
  • Juhatame Teie koolile teed õpikogukondadesse.
  • Me kinnitame, et digitaliseerimine on midagi käegakatsutavat, mis hõlbustab ja toetab õpetajate igapäevast tööd.

Loe veel Active Learn Alliance`™i kohta

Võtke meiega ühendust

Jarkko_Ven_l_inen_E-mail__800x800_

Jarkko Venäläinen
Kliendihaldur
+ 358 44 3868 425
jarkko.venalainen@isku.com