FACE – Isku Health -ratkaisut terveydenhoidon henkilökunnan työtiloihin

Työssäjaksaminen ja työhyvinvointi nostavat väistämättä potilastyytyväisyyttä. Isku Health -ratkaisuilla voidaan luoda työn tavoitteita tukevat tilaratkaisut, jotka edesauttavat palautumista ja parantavat tuloksellisuutta. Hyvin suunnitellussa tilassa pidetään huolta myös psyykkisen palautumisen onnistumisesta.

Antimikrobisilla ISKU+ -ratkaisuilla luotu antimikrobisuus viestii välittämisestä, ammattimaisuudesta ja uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä. Samalla se edistää potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta – pysyvä antimikrobinen ominaisuus kriittisissä sisätilan kosketuspinnoissa eliminoi taudinaiheuttajia ja siten vähentää infektioita käsienpesun ja siivouksen lisänä. Isku on osa HygTech Alliancea, jonka ratkaisuilla voidaan luoda antimikrobiset ominaisuudet kaikkiin kosketuspintoihin.