Heal – Isku Health -ratkaisut potilashuoneisiin, tutkimushuoneisiin ja toimenpidehuoneisiin

Potilashuoneen kulmakivi on potilasturvallisuus. Heal-ratkaisuilla luodaan tiloja, jotka antimikrobisten kosketuspintojen kanssa maksimoivat tilan puhtauden. Esteettömyys toteutetaan tilan käyttötarkoitukseen soveltuvilla, liikuteltavilla ja käyttäjän mukaan säädettävillä ratkaisuilla. Vieraassa ympäristössä yksityisyyden suojasta huolehtiminen korostuu esimerkiksi säilytysjärjestelmissä.

Antimikrobisilla ISKU+ -ratkaisuilla luotu antimikrobisuus viestii välittämisestä, ammattimaisuudesta ja uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä. Samalla se edistää potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta – pysyvä antimikrobinen ominaisuus kriittisissä sisätilan kosketuspinnoissa eliminoi taudinaiheuttajia ja siten vähentää infektioita käsienpesun ja siivouksen lisänä. Isku on osa HygTech Alliancea, jonka ratkaisuilla voidaan luoda antimikrobiset ominaisuudet kaikkiin kosketuspintoihin.