Learning

Älykkäitä innovaatio- ja oppimisympäristöjä kaikkeen oppimiseen

Me Iskussa suunnittelemme ja kalustamme tiloja, joissa on ilo oppia ja opettaa – yhdessä. Toisiaan täydentävät tila- ja kalusteratkaisumme Focus, Share, Study & Join innostavat oppimaan ja luomaan uutta. Yhdessä ne ovat pedagogisesti monipuolinen kokonaisuus, jolle olemme antaneet nimen Isku Active Learning.

  • Iloa oppia ja opettaa – yhdessä
  • Pedagogista kestävyyttä
  • Turvallisuutta, toiminnallisuutta ja tuloksia

Tutustu oppimisympäristöjen ratkaisuihimme

Sinustako Learning Broker?

Tervetuloa mukaan Learning Broker -verkostoomme ideoimaan tulevaisuuden oppimisympäristöjä ja antamaan meille kehittämishaasteita. Toteutamme kyselyitä, joihin vastaamalla pääset vaikuttamaan uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen.  Lähetämme Learning Broker -verkostollemme myös ajankohtaista tietoa tulevaisuuden oppimis- ja innovaatioympäristöistä, tapahtumakutsuja ja tarjouksia uutiskirjeen muodossa. Postituslistalta voit poistua milloin haluat.

Lue lisää Isku Active Learning -ratkaisuistamme

Muuntuva oppimisympäristö kannustaa luovaan oppimiseen

Isku Active Learning -ratkaisut muuntuvat joustavasti tilanteesta toiseen ja oppivat yhdessä käyttäjiensä kanssa. Niiden avulla on mahdollista ottaa huomioon paitsi erilaiset oppimis-, ohjaus- ja opetustyylit, myös eri oppiaineiden erityistarpeet. Yhdestä tilasta on moneksi, kun se on hyvin suunniteltu.

Kalusteet ovat nopeasti siirrettävissä ja helposti ryhmiteltävissä uudelleen kulloisenkin tarpeen mukaan. Uudistuvat oppimisen tila- ja kalusteratkaisut kannustavat käyttäjiä vaihtuviin yksilö- ja yhteistyötilanteisiin sekä rohkaisevat luoviin ratkaisuihin ja asioiden tarkasteluun eri näkökulmista.

Tilojen helpon muunneltavuuden vuoksi opiskelijat itse voivat olla oppimisympäristöjensä aktiivisia suunnittelijoita ja kehittäjiä. Isku Active Learning -ratkaisuilla luodaan innovaatioalusta, joka vahvistaa opiskelijoiden omaa aktiivisuutta ja inspiroi etsimään, kokeilemaan ja luomaan uusia ratkaisuja yhdessä muiden kanssa.

 

Digitalisaatio ja teknologia monipuolistavat oppimisympäristöjä

Oppimista tapahtuu kaiken aikaa ja kaikkialla. Sosiaalinen oppiminen on vahvistunut mobiiliteknologian ja sosiaalisen median käytön myötä. Langattomat verkot ja älylaitteet mahdollistavat yhteisössä olevan informaation muuttumisen yhteiseksi tiedoksi. Opetuksen ja oppimisen digitalisoituminen ja kehittyvä teknologia ovatkin tulleet erottamattomaksi osaksi oppimisympäristöä, sen toiminnallisuutta ja kehittämistä. Siksi nykyinen käsitys oppimisesta ja pedagogiikasta edellyttää uudenlaisia työympäristöjä ja -välineitä niin opiskelijoille kuin opettajille.

Isku Active Learning on kokonaisratkaisu. Käyttäjälähtöisen suunnittelun tuloksena digitaalinen, virtuaalinen, sosiaalinen ja fyysinen oppimisympäristö yhdistyvät tarkoituksenmukaiseksi ja opetuksen tavoitteita palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää Isku Active Learning -ratkaisuista

Artikkelit

Itsenäisen yksilötyöskentelyn ratkaisuja osana yhteisöllisiä oppimisympäristöjä.

Focus-ratkaisuilla luodaan mahdollisuuksia keskittymistä vaativaan ja häiriöttömään työskentelyyn, jossa opiskelija voi itse ohjata oppimistaan, hankkia ja soveltaa tietoa.
Vertaisoppimista ja tiimityöskentelyä edistäviä ratkaisuja kaikkiin tiloihin.

Share-ratkaisuilla luodaan vertaisoppimisen tiloja tutkivaan ja ongelmalähtöiseen ryhmä- ja tiimityöskentelyn, jossa opiskelijat oppivat yhdessä tietoa vaihtamalla, arvioimalla ja yhdistelemällä.
Oivaltavia ja inspiroivia ratkaisuja monitilaluokkiin ja luentotiloihin.

Perinteisetkin luokkahuoneet ja luentosalit muuntuvat joustavilla Study-ratkaisuillamme inspiroiviksi monitoimitiloiksi, jotka edistävät oppimista ja vuorovaikutusta.

Study-ratkaisumme taipuvat yhtä hyvin opettajajohtoiseen opetukseen, vuorovaikutteiseen ryhmä- tai parityöskentelyyn ja yksilöllisiä oppimistuloksia mittaaviin koetilanteisiin.
Kohtaamisiin ja luovaan oleskeluun houkuttelevia ratkaisuja yhteisiin tiloihin.

Join-ratkaisuilla luodaan viihtyisiä yhteisiä olohuoneita omaehtoiseen, luovaan oleskeluun ja kohtaamisiin.

Toteutamme inspiroivia ja toiminnallisia yhteisiä tiloja, joissa yhteistyön kulttuuri vahvistuu ja joissa innovaatiot syntyvät ajatuksia ja ideoita törmäyttämällä.