Focus – Itsenäisen yksilötyöskentelyn ratkaisut osana yhteisöllistä oppimisympäristöä

Opiskelu vaatii toisinaan myös itsenäistä työskentelyä ja yksilöllisiä ratkaisuja tukemaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Opiskelijoille tuleekin tarjota tilaisuus välillä vetäytyä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja keskittyä häiriöttömästi omaan työskentelyynsä. Tila- ja kalusteratkaisuilla voidaan inspiroida ja tukea opiskelijan omaa aktiivisuutta ja itseohjautuvaa, oivaltavaa oppimista.

Nykyaikaiset opetustilat häiriöttömään oppimiseen

Focus-ratkaisuilla luodaan mahdollisuuksia keskittymistä vaativaan ja häiriöttömään työskentelyyn, jossa opiskelija voi itse ohjata oppimistaan, hankkia ja soveltaa tietoa. Opetustiloihin sijoitetut Focus-ratkaisut auttavat opettajaa eriyttämään opetustaan ja antavat opiskelijalle mahdollisuuden edetä yksilöllisesti mutta samanaikaisesti ryhmäopetuksen kanssa.

 

Opettajakin tarvitsee häiriötöntä tilaa opetuksen suunnitteluun ja luottamuksellisten asioiden hoitamiseen. Focus-ratkaisuilla saadaan uusia elementtejä myös henkilöstön tauko-, työskentely- ja kokoustiloihin.

Focus-ratkaisut syntyvät oivaltavalla kalustesijoittelulla, siirrettävillä tilanjakajilla sekä tarkoitukseen erikseen suunnitelluilla Tila tilassa -kalusteilla. Olennainen osa Focus-ratkaisuja on aina myös akustiikan ja visuaalisten ärsykkeiden hallinta, jotta keskittymistä haittaavia elementtejä on mahdollisimman vähän.