Share – Vertaisoppimista ja tiimityöskentelyä edistävät oppimistilat

Share-kalusteratkaisut ovat erilaisia yhdessä oppimisen tiloja pienryhmissä tapahtuvaan tutkivaan ja ongelmalähtöiseen työskentelyyn, jossa opiskelijat oppivat yhdessä vaihtamalla, arvioimalla ja yhdistelemällä tietoa. Share-ratkaisuilla kalustetaan ryhmän vuorovaikutusta edistäviä tiloja: pyöreät pöydät, kaareen ja ympyrämuotoon sijoitetut kalusteet luovat turvallisen lähtökohdan vertaisryhmässä tapahtuvaan opiskeluun ja luovaan oppimiseen.

Joustavat tilaratkaisut

Joustavat tila- ja kalusteratkaisut suunnitellaan tukemaan ilmiöpohjaista oppimista ja projektityöskentelyä, jossa toiminta ja tavoitteet ohjaavat kalusteiden sijoittelua. Fyysinen oppimis- ja opetustila voidaan muuntaa nopeasti ja luovasti erilaisten ryhmien ja parityöskentelyn tarpeisiin.

Share-ratkaisut sijoittuvat luontevasti, niin suurempina ja pienempinäkin kokonaisuuksina, kaikkiin oppilaitoksen tiloihin. Erityisen hyvin ne toimivat avoimissa ja avautuvissa oppimisympäristöissä sekä suurryhmätilojen kalustamisessa. Luokkatiloissa Share-ratkaisuilla tuetaan pedagogista monimuotoisuutta ja mahdollistetaan erilaisten työtapojen käyttö joustavasti.