Study – Oivaltavat ratkaisut monitilaluokkiin

Opetustilat ja niiden suunnittelu ovat olennainen osa koulun kokonaisarkkitehtuuria. Perinteisetkin luokkahuoneet muuntuvat joustavilla kalusteratkaisuilla monitoimitiloiksi, jotka edistävät vuorovaikutusta opettajan, opiskelijaryhmän ja yksittäisten opiskelijoiden kesken. Study-ratkaisut ovat muunneltavia uuden asian opettamiseen ja opiskeluun soveltuvia tila- ja kalusteratkaisuja. Ne taipuvat yhtä hyvin opettajajohtoiseen opetukseen, vuorovaikutteiseen ryhmä- tai parityöskentelyyn ja yksilöllisiä oppimistuloksia mittaaviin koetilanteisiin.

Hyvä luokkahuoneen suunnittelu mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön

Opetustilojen kalusteet muuntuvat sujuvasti yksilötyöskentelystä erilaisiin ryhmämuodostelmiin. Muunneltavuus mahdollistaa erilaisten opetusmenetelmien ja työtapojen käytön sekä tilojen soveltuvuuden eri oppiaineiden opetukseen. Kalusteet ovat helposti myös opiskelijoiden siirreltävissä ja ne voidaan pinota tarvittaessa sivuun toiminnallisen oppimisen tieltä.

Kalusteiden korkeussäädöillä sekä erikorkuisia kalusteita yhdistelemällä saadaan perusluokkatiloihin uusia ulottuvuuksia ja amfiteatterimaista tunnelmaa. Myös verhoiltujen ja kovien kalusteiden erilaiset yhdistelmät tuovat uusia oivalluksia perinteisen luokkaopetuksen uudistamiseen.