PEFC

Daugiau kaip 80% naudojamos medienos yra sertifikuota PEFC™. Kad mediena atitiktų PEFC sertifikavimo reikalavimus, miško valdytojai turi laikytis tam tikrų standartų, susijusių su biologine įvairove, miško gerbūvio palaikymu bei panaudojimu reakreacijai.

echo get_sub_field('image')['alt']

Sertifikuota mediena

Sertifikuotos medienos naudojimas parodo mūsų klientams bei interesų grupėms, kad Isku ir visa tiekimo grandinė, prisiima atsakomybę už ekologinę pusiausvyrą palaikančią miškininkystę ir teisėtą miško medžiagų naudojimą. PEFC sertifikatų pagalba mes perduodame žinią savo vartotojams ir interesų grupėms, kad esame atsakingi. Audituojant nepriklausomoms šalims medienos kelias tiekimo grandinėje yra itin stebimas. Tai reiškia, kad Isku užtikrina kiekvienos medinės detalės (medinės atramos ar stalo viršutinio sluoksnio) kilmę.

Isku yra įdiegus medienos kilmės atsekamumo sistemą pagal apimties balansinio likučio metodą (angl. Volume credit method). Tai reiškia, kad nupirktas sertifikuotos medienos kiekis yra paskaičiuojamas kiekvieno produkto grupei. Mediena, panaudota parduotiems skirtingų prekių grupių baldams, sumažina produkto grupės balansinį likutį.

Daugiau nei 80% medienos, pristatytos į Isku, turi PEFC sertifikatus. Likusi dalis yra sertifikuota FSC arba kilmė yra užtikrinama kitu būdu. Ateityje mes sieksime didinti perkamos PEFC sertifikuotos medienos dalį. Sertifikatas suteikiamas medienos žaliavai ir namų bei viešųjų erdvių gamybai perkamiems komponentams.

04_Isku.tif

PEFC sertifikuoti produktai identifikuojami pagal PEFC etiketę, kuri yra ant produkto, kainos kortelę, produkto pakuotę ir kitais su produktu susijusiais dokumentais. Etiketė gali būti pridedama prie tų prekių, kurios pagamintos iš daugiau nei 70% PEFC sertifikuotos medienos. Sertifikatų suteikimas galimas nepriklausomų šalių auditu ir užtikrinimu, kad medienos kilmės atsekamumo laikomasi pagal PEFC standartus. Inspektuojantis organas nesusijęs su tiekimo grandinės dalyviais, sertifikavimo sistema ar jos rėmėjais. Sertifikavimo reikalavimų įgyvendinimas prižiūrimas sertifikavimo įmonės, kuri yra nepriklausoma ir kompetentinga. Isku medienos atsekamumo sistema buvo audituojama “Bureau Veritas Finland“.

&nbsp