PEFC

Vairāk nekā 80% no mūsu izmantotajiem kokmateriāliem ir PEFC sertificēti. Lai izpildītu PEFC sertifikācijas prasības, meža apsaimniekošanai jāatbilst noteiktiem standartiem attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, meža veselību un apsaimniekošanu, kā arī rekreatīvo izmantošanu.

echo get_sub_field('image')['alt']

Sertificēta koksne

Sertificētas koksnes izmantošana nozīmē, ka ISKU atbalsta ilgtspējīgu mežsaimniecību un koksnes materiālu likumīgu lietošanu. Pārstāvot PEFC serifikātu, mēs, mūsu klientiem parādām to, ka esam atbildīgi. Koksnes ceļš no meža līdz mūsu ražotnei, tiek rūpīgi uzraudzīts. Mums, ISKU, tas nozīmē, ka esam nodrošinājuši kvalitāti katrai koka detaļai, kas izmantota mēbeļu ražošanā.

No visiem ISKU piedāvātajiem kokmateriāliem, vairāk nekā 80%, ir PEFC sertificēti. Pārējie ir FSC sertificēti vai to kvalitāte tiek nodrošināta citā veidā. Nākotnē tiek plānots palielināt PEFC sertificētās koksnes daļu. Sertifikāts attiecas uz koksnes izejvielām un komponentiem, kas iegādāti mājas un sabiedrisko vietu mēbeļu ražošanai.

04_Isku.tif

PEFC sertificētos produktus var identificēt pēc PEFC etiķetes uz produktiem, cenu marķējuma, produktu paletes vai ar produktiem saistītajos dokumentos. Etiķeti var pievienot produktiem, kuros ir vairāk nekā 70% PEFC sertificētās koksnes. Sertifikāta piešķiršanai nepieciešama neatkarīgas puses veikta revīzija un apstiprinājums tam, ka koksnes izcelsmes izsekošana atbilst PEFC standarta prasībām. Kā “neatkarīgs” tiek saprasta kontroles organizācija, kas nav saistīta ar piegādes ķēdes dalībniekiem, sertifikācijas sistēmu vai tās atbalstītājiem. Sertifikācijas prasību izpildi uzrauga sertificēšanas uzņēmums, kuru iestādes ir neatkarīgas un kompetentas. ISKU koksnes izsekošanas sistēmu pārbaudīja Bureau Veritas Finland.