Karisto skola

Vieta

Karisto skolas otrā celtniecības fāze tika pabeigta 2013. gada pavasarī. Skolas piebūves interjera iekārtošana tika veikta 2013. gada vasarā. Interjera dizaina papildina arhitektoniski unikālo un brīnišķīgo skolu un labi saskan ar ēkas materiāliem, koku, korķi un betonu. Pamatskolas piebūves interjera krāsa ir svaigi balta ar krāsas traipiem un vieglu mēbelējumu.

Risinājums

Interjera dizainā tika uzsvērts mēbeļu izturīgums, elastīgums un pārveidojamība. Karisto skolas klases telpas ir pielāgojamas un tās nepieciešamības gadījumā var sadalīt mazākās telpās. Tas nozīmē, ka mēbeles var arī viegli pārvietot un uzstādīt savādākās kombinācijās no neatkarīgiem līdz grupas darba izkārtojumiem.

Mēbeļu ergonomikas un izmantojamības izteiksmē tika ņemtas vērā augošu bērnu vajadzības un interjers tika īstenots, sadarbojoties ar skolas personālu, skolniekiem un Isku pārstāvjiem.