Pilnīgi darbstaciju risinājumi

Darba vieta un darba vide iedrošina tās lietotāju pielāgoties un būt aktīvam. 

echo get_sub_field('image')['alt']

Rūpīgi izplānotas darba vietas un darba vide padara to lietotājus aktīvus. Darba pozas maiņa dienas laikā ir svarīga gan darbinieka labsajūtai, gan apmierinātībai ar darbu. Ir daudz veidu, kā to panākt, piemēram, ergonomikas uzlabošanai var izmantot stāvēšanas paklājus. Dienas daļai, kas jāpavada sēdus, var izmantot labu darba krēslu vai sedlu krēslu.

Rūpīgi izplānotas darba telpas var palielināt produktivitāti, padarīt darbu baudāmāku, vienlaikus stiprinot darbinieku veselību.

Darba pozas maiņa samazina nogurumu un ir dabiska – darba vietai jāatbalsta vienkāršu pārmaiņu veikšana. Piemēram, darba vietas, ko var ātri un vienkārši pielāgot, iedrošina cilvēkus mainīt darba pozas dienas laikā. Vairs nepastāv uzskats, ka cilvēkiem savas darba stundas jāpavada noteiktā vietā. Tas tikai uzsver vienkāršas pielāgojamības nozīmību. Kopīgajām darba vietām jābūt ātri noregulējamām, atbilstoši darbinieku personīgajai izvēlei.

Isku Interior Oy

Katrs darbinieks ir personība, kurai piemīt savas stiprās puses. Tādēļ svarīgi ir arī padarīt katra darbinieka darba vietu individuālu. Darba vidē cilvēki pavada lielāko dienas daļu un tādēļ darba vietā jānodrošina iespēja gan koncentrēti strādāt vienatnē, gan grupās. Sava vieta jāatvēl arī atpūtai. Elastīgas biroja telpas, kas projektētas saskaņā ar lietotāju un uzņēmuma vajadzībām, ļauj cilvēkiem optimāli pildīt savus darbus, atbilstošu uzmanību pievēršot gan privātumam, gan kopības veidošanai. Rūpīgi izplānotas darba telpas var palielināt produktivitāti un padarīt darbu baudāmāku, vienlaikus stiprinot darbinieku veselību.

Sazinieties ar mums un jautājiet vairāk