Starpsienas

echo get_sub_field('image')['alt']

Atvērtā plānojuma biroji sekmē personāla savstarpējo komunikāciju. Ja pirms tam vairāki gadi tika pavadīti atsevišķās telpās – kabinetos – bieži vien ir nepieciešams laiks, līdz cilvēki pierod pie jaunas darba vides.  Skaņas slāpēšana ir izaicinājums atvērtā tipa telpās. Darbinieki, kas pārvietojas pa biroju (ko viņi arī visticamāk darīs, aktīvi strādājot), rada troksni un citus traucējumus, tas jāņem vērā, projektējot telpas. Pat parastas ikdienas darba skaņas var būt izaicinājums atklātā tipa birojos. Tā kā lielāko daļu skaņu rada lietotāji vai viņu darbības, nepieciešams arī nodrošināt darbiniekus ar atbilstošiem risinājumiem, ja viņi pārceļas uz jauna tipa telpām.

Telpas starpsienām jābūt ar vislabākajām skaņas absorbēšanas īpašībām.

Telpas norobežošanā ‘starpsienas’ arvien biežāk tiek saprasti kā elementi, kas iezīmē pārvietošanās ceļu pa telpām, ko cita starpā pieprasa iepriekšminētie izaicinājumi, ar ko sastopas mūsdienu biroji. Atklāta tipa birojos zonas var sadalīt ar dažādām starpsienām vai skapjiem vai starp darba vietām novietojot, piemēram, vienkāršas mēbeļu grupas. Konfidencialitāti atvērtā tipa birojos var nodrošināt ar dažādiem risinājumiem, kā, piemēram, ar galda starpsienām, kurām piemīt akustiskās īpašības. Šīs starpsienas var novietot arī uz galda virsmas. Arī skapjus var aprīkot ar dažādiem akustiskajiem risinājumiem, lai novērstu skaņas traucējumus darba zonā.

Telpas starpsienām jābūt ar vislabākajām, iespējamām skaņas absorbēšanas īpašībām. Šīm īpašībām jābūt pārbaudītām vai, piemēram, izmērītām. Veiksmīga trokšņu absorbēšana ir vairāk atkarīga no dažādo produktu uzstādīšanas, nevis no atsevišķu materiālu izmantošanas, tādēļ ir vērts rūpīgi izplānot šos risinājumus, izmantojot profesionāļu palīdzību.

Sazinieties ar mums un jautājiet