Kartoitus ja määrittely

Uusi yritys, uudet toimitilat, uusi luokkahuone tai nykyisen tilan uudistaminen. Onnistuneen työympäristön määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen taustalla tulee aina olla asiakkaan tarpeet ja käyttäjäkeskeisyys.

echo get_sub_field('image')['alt']

Kartoitus ja määrittely

Onnistuneen työympäristön taustalla tulee aina olla asiakkaan tarpeet ja käyttäjälähtöisyys. Muutos onnistuu kun tavoitteet on selvitetty ja alkukartoitus tehty huolella. Asiakasta kuuntelemalla ja huolellisesti tiloihin tutustumalla syntyy yksilöllisiä ratkaisuja, joissa muodostetaan paras mahdollinen kombinaatio niin koodarin, oppilaan kuin vaikkapa potilaankin tarpeisiin. On tärkeää suunnitella oikeanlaiset tilat keskittymistä vaativiin tehtäviin, yhteistyön tekemiseen ja asiakastapaamisiin – bisnespuheluita tai rentoutumista unohtamatta.

Kartoitus ja työympäristön määrittely ovat osa palvelumuotoiluamme, jossa luodaan arvokas pohja varsinaiselle suunnittelu- ja toteutustyölle. Niiden keskiössä ovat erilaiset tiloihin ja niiden työntekijöihin liittyvät tarpeet, jotta voidaan määrittää optimaalinen tilankäyttö tukemaan yrityksen toimintaa. Kartoituksen ja määrittelyn voi tehdä asiakkaan haluamilta osa-alueilta. Jo pienikin panostus tähän alkuvaiheen konseptointiin tuo arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää räätälöidyn kokonaisuuden rakentamisessa.

Isku Interior Oy

Kartoituksen osa-alueita ovat esimerkiksi:

  • Kartoituspalvelu
  • Inventointipalvelu
  • Kiertotaloussuunnitelma
  • Testisovitus (tilojen soveltuvuus haluttuun käyttöön)
  • Käyttöasteen mittaus havainnoimalla (nykyisessä työympäristössä)

Määrittelyn osa-alueita ovat esimerkiksi:

  • Avainhenkilöhaastattelut
  • Muutostiimin työpaja
  • Tilankäyttösuunnitelma
 

Ota yhteyttä ja kysy lisää