Materiały

Materiały twarde

Podczas tej części obróbki powierzchniowej, która ma miejsce w Isku stosujemy w 100% lakiery UV, barwniki i farby na bazie wody. Poziomy metali ciężkich zawartych w pigmentach barników spełniają wymogi opisane w sekcji 3 Normy dla Zabawek EN 71. Wszystkie powierzchnie materiałów poddawanych działaniu lakierów na bazie wodnej oraz lakierów wolnych od rozpuszczalników spełniają wymagania dla materiałów budowlanych o klasie emisji M1, co oznacza niski poziom emisji do powietrza we wnętrzach (na przykład: formaldehyd, LZO, amoniak, zapachy). Farby proszkowe są stosowane w materiałach do malowania części metalowych, co powoduje, że podczas produkcji nie następuje uwalnianie się rozpuszczalnika.

Materiały

Ze względu na zastosowaną technologię prezentacji, kolory mogę nie być całkowicie zgodne z kolorami w naturze.

Materiały tapicerskie

Isku stosuje ścisły reżim środowiskowy i zdrowotny w stosunku do materiałów tekstylnych na meble do miejsc użyteczności publicznej. Poziom wolnego lub częściowo hydrolizowanego formaldehydydu w gotowych wyrobach tekstylnych lub materiałach tapicerskich nie może przekraczać 300 mg/kg (zgodnie ze specyfikacją w normie EN ISO 14184). Ponadto, szkodliwe dla rozmnażania ftalany takie, jak zmiękczacze DEHP”,” DBP i BBP nie mogą być świadomie dodawane do tkanin. Nasze tkaniny obiciowe nie zawierają chlorowcowanych środków zmniejszających palność ani barwników azowych, które mogą generować rakotwórcze carcinogenic akryloamidy lub kolory sklasyfikowane jako rakotwórcze. Stosujemy bezpieczne tkaniny.

Czytaj o materiałach

Ze względu na zastosowaną technologię prezentacji, kolory mogę nie być całkowicie zgodne z kolorami w naturze.