Tilaratkaisut

Maailma on tänään kosketusetäisyydellä. Olemme jatkuvasti liikkeessä, elämme mobiilisti. Emme enää ole sidottuja aikaan ja paikkaan samoin kuin ennen. Tämä on muuttanut suhdettamme työhön ja työtapoihimme. Meillä on odotuksia ja haluamme yksilöllisiä vaihtoehtoja. Virikkeelliset työympäristöt aktivoivat, vaikuttavat viihtyvyyteen ja sen myötä myös työhyvinvointiin. Iskun Working, Learning ja Health -tilaratkaisut vastaavat tähän tarpeeseen ja tuovat muuttuvat tilaratkaisut erilaisiin toimintaympäristöihin.

Working

Isku Working -ratkaisut mahdollistavat yksilölliset, aktiiviset työympäristöt. Ergonomiset työpöydät ja työtuolit, designseinäkkein hallittu äänimaisema ja tilaa säästävät säilytysratkaisut innostavat työntekijää ja parantavat työympäristön viihtyvyyttä.

Learning

Digitaaliset ja tekniset välineet muuttavat toimintaympäristöämme. Uudet teknologiset ratkaisut muovaavat myös oppimisympäristöjen vaatimuksia ja toiminnallisuuksia. Tämän päivän koulu on aktiivinen ja toiminnallinen kokonaisuus.

Health

Iskun Health-ratkaisut tarjoavat kauniita ja toimivia ratkaisuja terveydenhuollon eri ympäristöihin. Monet kalusteistamme ovat myös saatavilla viimeisimpään tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvilla antibakteerisillä pinnoitteilla. Hygieenisistä sisustusratkaisuista hyötyvät ensisijaisesti sairaalat ja hoivaympäristöt, mutta myös koulut, päiväkodit ja toimistot voivat pienentää infektioriskejä oikeilla kalustevalinnoilla.