Salpakankaan koulu

Kohde

Vuonna 1967 perustettu Salpakankaan koulu sijaitsee Hollolan kuntakeskuksessa Salpakankaalla. Lukuvuonna 2014 koulussa on luokkia ensiopetuksesta kahdeksanteen luokkaan asti. Koulun tilojen laaja käyttäjäkunta huomioitiin kohteen suunnittelussa varmistamalla kalusteiden sopivuus kaikille käyttäjäryhmille.

Salpakankaan_koulu_221014_03 Salpakankaan_koulu_221014_15

 

Toteutus

Kouluun haluttiin kalusteita, jotka vastasivat väreiltään, materiaaleiltaan ja mitoiltaan ennalta määritetyn kalustesuunnitelman vaatimuksia. Kalusteiden värien ja kankaiden haluttiin sopeutuvan hyvin rakennuksen kiintokalusteteisiin ja kokonaisvärisuunnitelmaan. Oppimisympäristöissä kalusteiden turvallisuus ja soveltuvuus pitkäkestoiseen istumiseen on erityisen tärkeää. Kouluun valittujen tuotteiden tuli olla ergonomialtaan hyviä ja niiden tuli soveltua erikokoisille ja -ikäisille käyttäjille.

 

Oppimisympäristöt asettavat erityisvaatimuksia huonekalujen kestävyydelle, minkä tuli näkyä esimerkiksi laminaattien paksuudessa, tuotteiden korjattavuudessa ja varaosien saannissa myös takuuajan loputtua. Kaikki Iskun valmistamat tuotteet testataan Lahdessa ja niiden tulee täyttää tiukat laatuvaatimukset ennen kuin ne hyväksytään myyntiin. Huolellisella ja vaativalla testauksella varmistetaan oppilaskalusteiden sopivuus vaativaan kouluympäristöön.

Kohteen suunnittelu sisustusarkkitehti Elena Pennie , H&M Arkkitehdit, Lahti.