Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK-kampus Porin tilat suunniteltiin käyttäjiä varten, ja jo suunnitteluvaiheessa perehdyttiin eri käyttäjäryhmien toimintaan erilaisissa tilanteissa ja arjen kohtaamisissa. Kaluste- ja tilasuunnittelun ohjenuorana oli yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhteistyön vaaliminen ja vahvistaminen.

Yhteistyötä ja työelämän kohtaamisia

Kaikkien oppilaitoksen tilojen tavoitteena on tukea eri alojen opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja työelämän kohtaamisia, vuoropuhelua ja toimia näin alustana uusille ideoille ja innovaatioille. Rakennuksen ensimmäinen kerros suunniteltiinkin kutsuvaksi kohtaamispaikaksi, agoraksi, johon luontevasti sijoittuvat myös kirjasto ja ravintola. Aulakalustamisessa huomioitiin tarve puoliavoimille keskustelutiloille. Kalustevalinnoilla ja -sijoittelulla myötävaikutettiin myös tilan akustisiin olosuhteisiin.

Opetustiloista suunniteltiin muunneltavat, ja tilojen monialaista käyttöä haluttiin korostaa liikuteltavilla ja pinottavilla kalusteilla. Myös opiskelijoiden erilaiset tarpeet työskentelykor- keuden ja työasentojen suhteen huomioitiin suunnittelussa. Omaleimainen ilme luotiin monipuolisilla, kekseliäillä kalustevalinnoilla: hyödyntämällä kalusteiden korkeuseroja ja säätömahdollisuuksia sekä yhdistelemällä kovia ja pehmeitä kalusteita.

Työskentelytiloissa keskityttiin teknologian luontevaan integroitumiseen osaksi työ- ja oppimisympäristöjä. Sähköistyksiin ja tilojen teknisiin valmiuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta sekä nykyinen että tulevaisuuden uusi teknologia voisivat palvella monialaista opetusta parhaalla mahdollisella tavalla.

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on noin 6000 opiskelijaa ja henkilökuntaa noin 400. Upouudella Porin kampuksella, joka valmistui kesällä 2017, opiskelee 3500 opiskelijaa ja henkilökuntaa on noin 300.