Lösningar

Allt i världen finns I ett avstånd att man kan röra det. Vi är ständigt på språng, vi är inte längre bunden av tid eller plats som tidigare. Detta har förändrat vår relation med arbetet och hur vi arbetar. Vi har nya förväntningar och önskar individuella val. Inspirerande arbetsmiljöer finns för att aktivera de anställda och har en effekt på dess effektivitet, tillfredsställelse på jobbet och konsekvent, välmående på arbetet. Lösningarna för arbetsmiljöerna, utbildningsmiljöerna och hälsa av Isku besvarar dessa behov och erbjuder lösningar för olika miljöer.

Arbetsmiljöer

Iskus lösningar för arbetsmiljöer hjälper att skapa individuella och aktiva arbetsmiljöer. Ergonomiska arbetsstolar, kontrollerad ljudnivå med skärmväggar och utrymmeseffektiva förvaringslösningar inspirerar anställda vilket bidrar till en mer komfortabel och tilltalande miljö.

Utbildningsmiljöer

Nya teknologier och utrustning förändrar den miljö vi befinner oss i. teknologiska framgångar formar kraven av inlärningsmiljöer och dess funktioner. Dagens skola är inte längre passiv.

Hälsa

Iskus Health sortiment är visuellt vackert och dess innefattar funktionella lösningar för miljöer inom vården. Många av våra möbler finns med antibakteriella ytor, medan skolor, daghem och kontoret kan reducera infektionsrisken med rätt möbler.