Health

Hälsa rör oss alla

Isku Health är världens första kollektion av möbler som stoppar spridningen av infektioner – utan att kompromissa komfort eller utseende.

100 % naturligt sätt att reducera kontamination

Isku Health är världens första kompletta kollektion av möbler som minskar smittspridning – utan att kompromissa med vare sig komfort eller utseende.

För sjukvården

Antibakteriell resistans är ett hett ämne. Nu är tiden inne att hitta en lösning som stoppar bakterier från att spridas. Iskus Health kollektion är svaret på detta, med en testad och berättigad förmåga att reducera antalet infektioner i sjukhusmiljöer med så mycket som 60 %.

För offentligamiljöer

Antimikrobiella ytor fungerar som en 24/7 rengörare, som aktivt och outtröttande förhindrar bakterier från att spridas.

HygTech Alliansen

Företagen av HygTech alliansen erbjuder tillsammans en holistisk serie av antimikrobiella lösningar för gemensamma utrymmen. Alla ytor kan förses med antimikrobiella material, som effektivt reducerar tillväxten och spridningen av bakterier.