Caruna Isku

Office

Iskus kontorslösningar hjälper till att skapa mångsidiga och aktiva arbetsmiljöer. Ergonomiska arbetsstolar, kontrollerad ljudnivå med skärmväggar och effektivt utnyttjande med hjälp av förvaringsmöbler inspirerar anställde och bidrar till ett mer bekvämt och tilltalande miljö.

Kompletta lösningar för arbetsstationer

Arbetsstationer och arbetsmiljöer bidrar till att de anställda förblir aktiva och varierar dess arbetsposition under dagen.

Mötesutrymmen

Väl planerade och funktionella mötes- och konferensutrymmen är anpassbara till olika användare och extremt användbara för alla verksamheter.

Öppna kontorslandskap kräver skärmväggar

Väl planerade öppna kontorslandskap har en kontrollerad ljudnivå samt tillräckligt med ljus och utrymme till förfogande.

Lösningar för stora och små förvaringsbehov

Iskus förvaringsmöbler har lösningen för alla era förvaringsbehov

Komfortabla lobbymöbler