Kompletta lösningar för arbetsstationer

Dagens arbetsstationer och arbetsmiljöer uppmuntrar användare att förbli aktiva med varierande arbetspositioner.

echo get_sub_field('image')['alt']

En väl planerad arbetsstation och arbetsmiljö håller dess användare aktiva. Att variera arbetsposition under dagen är essentiellt både för de anställdas välmående och dess arbetsmässiga tillfredsställelse. Det finns olika tillvägagångssätt varigenom detta kan uppnås, exempelvis genom att använda ståmattor kan en förbättrad ergonomi uppnås. För de sittande timmarna av dagen rekommenderas det att använda en bra arbetsstol eller en sadelstol.

Ett väl planerat kontor kan förbättra produktiviteten och bidra till att arbetet blir mer njutbart samtidigt som det stödjer de anställdas hälsa.

Genom att variera arbetspositionen under dagen reducerar man utmattningssymtom samt att arbetet känns mer naturligt. Arbetsstationen måste stödja dessa variationer. Exempelvis måste arbetsstationer snabbt kunna justeras och uppmuntra till en varierande arbetsposition under dagen. Det är inte längre givet att anställda har sin egen arbetsstation. Detta gör att justering blir allt mer viktigare – delade arbetsstationer måste snabbt och enkelt kunna justeras efter personliga preferenser.

Isku Interior Oy

Människor är individuella, likaväl som att de anställda är olika. Omfattningen av arbetsuppgifter kan variera från ett väldigt individuellt arbete till dynamiska grupparbeten, eller vilande för en minut. Flexibla arbetsutrymmen är planerade för att möta bägge av dessa behov samt att företaget tillåter de anställda att utföra de olika uppgifterna på det mest optimala tillvägagångsättet, som är både är anpassad för individuell arbetsro samt skapandet av gemenskap. Väl planerade arbetsutrymmen kan förhöjda produktiviteten och bidra till ett mer njutbart arbete, samtidigt som det stödjer de anställdas hälsa.

Kontakta oss och fråga mer