Skärmväggar

echo get_sub_field('image')['alt']

Öppna kontorslandskap uppmuntrar interaktion mellan de anställda. Det tar oftast tid för människor att vänja sig vid nya arbetsmiljöer efter att i flera år ha jobbat i separata rum. Ett kontrollerat ljud är en utmaning i öppna kontorslandskap. Anställda som rör på sig i kontoret (som de oftast gör när de arbetar aktivt) genererar ljud som kan vara störande för andra, vilket måste beaktas vi planeringen av arbetsmiljöer. Även ljud från ett normalt arbete kan anses vara problematiskt i öppna kontorslandskap. Eftersom majoriteten av ljud kommer från användarna eller dess aktiviteter, är det centralt att erbjuda de anställda klara instruktioner när man flyttar till en ny lokal.

Skärmväggar ska ha så bra ljudabsorberande egenskaper som möjligt.

Vid avskärmning av lokaler, är skärmväggar oftast förstått som element som vägleder personer till lokalen. I öppna kontorslandskap kan lokalen avskärmas med hjälp av olika skärmväggar och förvaringsmöbler eller genom att placera sittgrupper mellan utrymmen. Arbetsro kan förbättras med hjälp av olika lösningar, till exempel med hjälp av skärmar med akustiska egenskaper som placeras på bordsskivan. Låga skåp kan fästas med uppåtriktade extradelar som förhindrar att störande ljud i arbetsmiljöer.

Skärmväggar borde ha den bästa möjliga ljudabsorberande förmågorna. Dessa egenskaper borde verifieras eller mätas. Framgångsrika ljudabosrbenter är signifikant mer beroende av det helhetliga arrangemanget av olika produkter än av det individuella materialet. Därför är det värt att planera dessa lösningar noggrant med professionell hjälp.

Kontakta oss och fråga mer