Learning

Smarta miljöer för inlärning och innovation

På Isku planerar och inreder vi miljöer där inlärning och undervisning är ett gemensamt nöje. Våra kompletterande plan- och möbellösningar – Focus, Share, Study och Join – är en nyskapande källa för inspiration och lärande. Tillsammans bildar de det pedagogiska, mångsidiga konceptet Isku Active Learning.

Isku Active Learning-miljöer är säkra, funktionella och lustfyllda. Rätt plan- och möbellösning skapar harmoniska miljöer, förbättrar inlärningen och bidrar till en god hälsa och välbefinnande hos alla.

Läs mer: Isku Active Learning Solutions

En anpassningsbar läromiljö uppmuntrar till kreativ inlärning

Isku Active Learning-lösningar anpassar sig flexibelt till olika situationer och utvecklas tillsammans med sina användare. De möjliggör inte bara olika typer av inlärning, undervisning och vägledning, utan anpassar sig även
utifrån de olika ämnenas behov. Ett välinrett rum kan passa en rad olika syften.

Möbleringen kan snabbt flyttas och enkelt möbleras om för att passa förändrade behov. Eftersom modifierbara plan- och möbellösningar uppmuntrar användarna att anpassa konfigurationen beroende på om arbetet sker
enskilt eller i grupp hjälper möbleringen till att främja kreativa lösningar och uppmuntra olika perspektiv.

Tack vare de enkelt justerbara Isku Active Learning-lösningarna kan studenterna bli aktiva inredare och utvecklare i sin egen läromiljö. Isku Active Learning-lösningar främjar en innovationsplattform som stärker studenternas egen initiativförmåga och inspirerar dem att hitta, testa och skapa nya idéer tillsammans.

Digitalisering och teknik gör läromiljöer mer mångsidiga

Mobil teknik och sociala medier har förbättrat möjligheterna för ett socialt lärande. Trådlösa nätverk och smarta enheter gör det möjligt att dela informationen och göra den tillgänglig för alla. Digitaliseringen av undervisning och inlärning samt en ständigt utvecklande teknik är i dag en integrerad del i alla läromiljöer. Därför kräver våra moderna idéer kring lärande och pedagogik uppdaterade arbetsmiljöer och verktyg för både elever och lärare.

Lösningar för självständigt arbete som en del av gemenskapsorienterad inlärningsmiljö

Ibland kräver studier självständigt arbete och individuella lösningar som stödjer studentens personliga inlärning. Studenter bör ges möjlighet att vid tillfälle dra sig undan från social interaktion och koncentrera sig på ostört arbete.
Lösningar som främjar gemensam inlärning och teamwork i alla miljöer

Share-möbellösningar skapar olika typer av inlärningsmiljöer för undersökande och problembaserat arbete i små grupper där studenterna lär sig tillsammans genom att byta, utvärdera och kombinera kunskap.
Insiktsfulla studier för multifunktionella klassrum

Undervisningslokaler och dess design är en avgörande del av en skolas övergripande arkitektur. Flexibla möbellösningar kan förvandla traditionella klassrum till multifunktionella utrymmen som främjar interaktion mellan läraren, studentgrupper och enskilda elever.
Lösningar för gemensamma utrymmen som inspirerar interaktion och kreativitet

Att främja medverkande och en gemensamhetskultur är en avgörande del i skolornas och lärosätenas uppdrag.