Material

Hårda material

För ytbehandlingen i Iskus produktion används 100 % UV-lack samt vattenspädd bets, lack och färg. Pigmenten i betsen uppfyller kraven i den så kallade leksaksstandarden EN 71 del 3 med avseende på tungmetaller. Alla ytmaterial som har behandlats med vattenspädda och lösningsfria lacker uppfyller kraven för emissionsklass M1 för byggmaterial. Detta talar om låga emissioner till inomhusluften (bland annat formaldehyd, VOC, ammoniak, lukter). Metalldelarna målas med pulverfärger, vilket betyder att lösningsmedelsutsläpp inte uppkommer i produktionen.

Av presentationstekniska skäl motsvarar färgerna inte helt de verkliga färgerna

Klädselmaterial

Isku ställer stränga miljö- och hälsokrav på de textilier som används i offentliga möbler. Mängden fri eller delvis hydrolyserbar formaldehyd i våra klädseltyger får inte överskrida 300 mg/kg i den färdiga textilen (bestämt enligt standarden EN ISO 14184).Man får inte avsiktligen tillsätta ftalater som är farliga för fortplantningen det vill säga mjukgörarna DEHP, DBP, BBP. Våra klädseltyger innehåller inte heller halogenerade flamskyddsmedel och man har inte heller fått tillsätta axofärgämnen, som kan bilda cancerframkallande akrylaminer eller färger som klassificerats som cancerframkallande. Vi använder brandsäkra tyger.