Om Isku

Isku är en ledare i finländskt kunnande, kvalitet och industriell innovation sedan 1928. Iskus mål är att erbjuda sina kunder hög kvalitativa möbler samtidigt som vi säkerställer en ansvarsfull produktion. Iskus fabrik i Lahti, Finland, är en av Europas modernaste produktionslokaler inom möbelindustrin.

Värderingar

Iskus handlingar är guidade genom gruppens kärnvärderingar, mission, strategi och vision samt våra etablerade principer om ledande.

Kvalitet och certifikat

Isku kvalitet betyder pålitlighet – noggrant planerad produktdesign, professionellt handarbete, noggrant testade material och en miljövänlig produktion. Vi fullföljer detta engagemang genom vår certifierade kvalitet (ISO 9001) och miljövänliga system (ISO 14001) samt genom att stödja en hållbar skog (PEFC).

Ansvar

För oss på Isku betyder ansvar konkreta handlingar under produktens hela livscykel: i valet av material, design, produktion och slutlig produkt. Finns tillverkning och lokala produktion har varit av stor betydelse för vår verksamhet sedan 1928.

PEFC

Iskus produkter är tillverkade av hög kvalitativa finska material, som är specifikt utvalda för att säkerställa ett långt produkt liv. Virket kommer från hållbar skogsskötsel – vi vill kontribuera till en ekologisk, social och ekonomisk hållbar skogsskötsel.