PEFC

Över 80 % av det virke som kommer till Isku är PEFC-certifierat. För att möta PEFC certifikatets krav måste skogsskötseln uppnå specifika standarder med hänsyn till en biologisk mångfald, skogshälsa samt rekreationsanvändning

echo get_sub_field('image')['alt']

Certifierat trä

Vi använder certifierat virke för att visa åt våra kunder och intressenter att Isku och hela leveranskedjan har förbundit sig till hållbar skogsskötsel och användningen av lagligt trämaterial. Med PEFC-certifikatet kommunicerar vi till våra kunder och intressenter att vi tar vårt ansvar. Varje länk i leveranskedjan har reviderats av en oberoende part, vilket visar att virkesflödet har följts upp noggrant. På Isku betyder det att vi till exempel har säkerställt ursprunget för varje armstöd på trästolarna eller faneret på bordsskivorna.

Över 80 % av det virke som kommer till Isku är PEFC-certifierat. Resten av virket är FSC-certifierat eller har ett säkrat ursprung. I fortsättningen har vi för avsikt att ytterligare utöka andelen PEFC-certifierat virke i våra anskaffningar. Certifikatet omfattar det trävirke och de komponenter som köps in för möbler till hemmet och offentliga möbler.

04_Isku.tif

PEFC-certifierade produkter identifieras med PEFC-märket på produkten, prislappen, produktförpacknignen eller de dokument som är kopplade till produkten. Man får använda märkningen när andelen PEFC-certifierat virke är över 70 %. För att certifikat ska beviljas måste en oberoende part göra en kontroll och säkerställa att uppföljningen av virkets ursprung följer kraven i PEFC-standarden. Med oberoende avses att den övervakande parten inte är kopplad till parterna i produktens produktionskedja och inte heller till certifieringssystemet eller dem som bekostar det. Uppfyllandet av certifieringskraven övervakas av ett certifieringsföretag som av myndigheterna har konstaterats vara oberoende och kompetent. Ursprungsuppföljningen av Iskus virke har reviderats av Bureau Veritas Finland.

&nbsp