Aurinkovuori Skola

Referensinredning

Aurinkovuori skolan är ett nybyggnadsobjekt som hyser grundskolans årskurser tre till sex, specialklasser från ett till nio samt kommunens ungdomsbyrå. Specialskolans klasser arbetar i fyra grupper av vilka en är en assisterad klass för lindrigt utvecklingsstörda och autister

Aurinkovuoren_koulu_231014_12

Totalt finns det cirka 280 elever i skolan. Byggnaden är tätt förknippad med Vääksyn Yhteiskoulu, i vilken årskurserna sju till nio och gymnasiet medverkar. Andra aktörer i den nya inlärningsmiljön är bland annat Wellamo-institutet, ungdomsföreningar, ungas verksamhetsgrupper, ungdomsband, församlingar samt lokala idrottsföreningar och -organisationer. Utgångspunkten för planeringen har varit att lokalerna ska vara flexibla, anpassningsbara och kunna användas så omfattande som möjligt, även på kvällar.

Utgångspunkten för planeringen har varit att lokalerna ska vara flexibla, anpassningsbara och kunna användas så omfattande som möjligt, även på kvällar.

Genomförandet

Aurinkovuori skola är en framtidsinriktad, mångsidig och funktionell inlärningsmiljö. Den omfattande gemensamma användningen av lokalerna förutsätter att möblerna kan användas av alla användare. På första våningen finns verkstäder och språkklasser. I dessa varierar användarnas ålder mest. På andra våningen studerar årskurserna tre och fyra. På tredje våningen studerar årskurserna fem och sex. På den tredje våningen finns även skolans förvaltnings och elevvården. På elevernas möbler i specialklasserna ställdes särskilda krav för bland annat ljudlösheten. Skolans färgsättning varierar från våning till våning

Hela skolan med omgivning stöder välbefinnande och inlärning, är vänlig mot sinnena, har varierande vakenhetszoner och utgör en berättande inlärningsmiljö. I StressFree-skolan använder man former, material, färger och en ljudvärld som skapar en lämplig vakenhet. Målet var att förvaringsutrymmena och skåpen i skolan ska ge en damm- och skräpfri skola. Därför valde man skåp med dörrar.

Arkitekt och huvudansvariga planeraren var Arkitekturbyrå Kari Järvinen.

Med i projekteringen var Marja Koppila på Isku Interior Oy, skolans representanter och huvudplaneraren

Aurinkovuoren_koulu_231014_04