Ernst & Young

Referensinredning

Ernst & Young är världsledande inom revision, skattekonsultering, företagsarrangemang och konsultering av affärsledningen och i Finland erbjuder de dessutom affärsjuridiska tjänster. Det nya kontorshuset, EY-huset, ligger vid Tölöviken mittemot Finlandiahuset och är arkitektoniskt mycket intressant.

EY_170914_02

Utgångspunkten var att övergå till ett mobilt kontor, bort från logeaktiga planlösningar och mot öppenhet.

Genomförandet

Den huvudansvarige planeraren i projektet var byrån Gullstén-Inkinen, varigenom planerna för inredningen genomfördes. Utgångspunkten var att övergå till ett mobilt kontor, bort från logeaktiga planlösningar och mot öppenhet. Detta gav en trivsam och kreativ arbetsmiljö med lokaler för möten, grupparbete och arbete som kräver koncentration. Avsikten med planeringen av lokalerna och möblerna var att främja och stödja olika möten. EY:s administrativa chef Sari Matikainen är nöjd med det nya kontoret. ā€De nya arbetslokalerna och de valda möbellösningarna stöder EY:s nya arbetssätt genom ergonomin, utrustningen på arbetsplatserna och den trivsamma miljön. Vi kan erbjuda en lämplig mix av olika arbetsmiljöerā€.

EY:s interna projektteam deltog aktivt i planeringen.

Isku genomförde en helhetstjänst, som omfattade möbelleverans, återvinning av de gamla möblerna, flyttjänster samt bland annat eldragning av arbetsplatserna och belysningsarmaturerna. Matikainen lovordar samarbetet med Isku: ā€Samarbetet fungerade flexibelt och med fokus på lösningar. Vi fick tillräckligt med information om material och priser för att fatta besluten. Dessutom underlättade Iskus nyckelfärdiga ansvar det för EY gällande hela processen beställning-leverans-eftervård. Detta kan jag varmt rekommendera.ā€ Enligt Iskus projektchef Reijo Nevalainen inverkade en bra rollfördelning och ett fungerande samarbete mellan parterna till detta. Installationerna utfördes under ett veckoslut. Återvinnings-, flytt- och installationstjänsterna sköttes av Iskus partner Niemi Palvelut Oy. Oy.

På Isku sköttes projektet av kundchefen Kari Suokoski och Reijo projektchefen Reijo Nevalainen.