Espoonlahti Skola

Referensinredning

Renoveringen av Espoonlahti skolan färdigställdes i december 2013. Skolan renoverades med en 1970-talsanda, vilket kan ses bland annat i skolans färgsättning. Retroandan kan dock inte ses i undervisningen eller de undervisningsredskap som används, eftersom dessa är moderna. I planeringen av inredningen har man uppmärksammat skolmiljöns grundläggande funktioner och krav. I undervisningsmiljöer betonas produkternas hållbarhet, att de är lättskötta samt kostnadseffektiva.

Isku Interior Oy

&nbsp

Genomförandet

Förutom de grundläggande frågorna har man i inredningen satsat på fungerande detaljer, som ger en förbättrad ergonomi samt ökar lärarnas och elevernas arbetsenergi. Dylika detaljer som beaktats är till exempel lärarnas bord som kan höjas elektriskt och som gör det möjligt att undervisa ståendes eller sittandes. I en del klasser har man använt höga stolar, var man sitter i en halvsittande ställning med fötterna på golvet eller ett inställbart fotstöd när man läser eller skriver. Detta öppnar höftvinkeln och blodcirkulationen i benen förbättras. När man lyssnar lutar man mot ryggstödet och har fötterna på fotstödet. Bytet av arbetsställning aktiverar musklerna och blodomloppet som ökar vakenheten.

Espoonlahti skola är en föregångare när det gäller utvecklingen av nya inlärningsmetoder, -miljöer och -redskap. Isku Interiör kommer i fortsättningen att arbeta i ett nära samarbete med skolan, för att utveckla nya testklasser och förbättrade undervisningslokaler. På Isku sköttes projektet av Kristian Koski och arkitekt var Tarja Petroff.