HUS – Mejlans tornsjukhus

Referensinredning

Mejlans tornsjukhus är en del av Helsingfors universitets centralsjukhus. I Mejlans tornsjukhus finns polikliniker inom flera specialiteter och funktioner som stöder undersökning och vård, exempelvis laboratorie- och bilddiagnostiktjänster, en fysioterapienhet och en neurologisk rehabiliteringsundersökningsenhet. Sjukhuset inredningen av Isku inkluderade bland annat:

  • Patientutrymmen
  • Anställdas pausrum
  • Mötesrum
  • Kontor för ansvarande sjuksköterskor
  • Doktorsrum
  • Patientrum
  • Väntrum
  • Avdelningskontor
  • Patientdagrummet

Isku Interior Oy

Interior design in a hospital environment must consider things such as fire safety, wheelchair accessibility, and accommodate moving hospital beds easily
Mia Brelo, Isku Interior

Genomförandet

Det finns många behov som måste tas i beaktande vid interiör design i sjukhusmiljöer. Aspekter som enkelt tillträde, säkra avstånd och nödutgångar, samt att en effektiv användning av utrymme implementeras. Samtliga aspekter måste ses som en del av designprocessen. ”Designarbetet var ett nära samarbete med sjukhuset”, berättar Mia Brelo,Interiör Designer för Isku Interiör, som ytterligare berättar att hennes kollega Timo Vuorinenäven var starkt involverad i projektet.

Stora projekt är alltid utmanande, men ett nära samarbete och användning av ordentliga redskap är den bästa vägen för att nå framgång.

”Digitala verktyg var till stor hjälp för oss, genom vilket vi fick tillgång till en klar grund med skilda våningar och områden, även med listade färgalternativ”, berättadSari Rantaansvarig för projektet för sjukhusets vägnar.

Både Mia och Timo hade tid att hjälpa användare på vift. Timo kunde alltid nås snabbt, och var alltid redo att komma på plats för att möta olika behov. ”Om något problem uppstod, så löste vi det snabbt tillsammans”, fortsätter Sari att berätta

Hon hyllar samarbetet med Isku Interiör och Niemi, Iskus partner som hjälper till med flytten.

”Samarbetet med Isku Interiör och Niemi var simpel utmed hela processen. De var väldigt lösnings-orienterade.

Överlag var projektet en succé och vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Avdelningarna är vackert inredda och nu har tillexempel patientdagrummet en härlig känsla.
Sari Ranta, kontaktperson, Mejlans tornsjukhus