Karisto Skola

Referensinredning

Skolan Karisto andra byggnadsskede färdigställdes våren 2013. Den utbyggda skolan inreddes på sommaren 2013. Inredningen i skolan stöder den arkitektoniskt fina och unika skolbyggnaden och fungerar ihop fint med trä, kork och betong som är de främsta konstruktionsmaterialen i byggnaden. Färgsättningen i utbyggnaden är fräsch med vitt och mjuka möbler har använts för att ge lokalerna färg och glädje.

Genomförandet

I inredningsplaneringen betonades möblernas hållbarhet, flexibilitet och anpassningsbarhet. Klasserna i Kariston koulu kan anpassas och delas upp i separata mindre lokaler. Därmed måste även möblerna kunna flyttas lätt och lämpa sig för olika sammansättningar för individuellt arbete till mer omfattande grupparbeten.

Möblernas ergonomi och användbarhet beaktar växande barns behov och inredningen genomfördes tillsammans med skolans personal, elever och Iskus representanter.