Marioff

Referensinredning

Marioff är världens största leverantör av vattensläcksystem. Deras nya lokaler blev färdiga i slutet av 2013. De olika lokalerna rymmer affärsenheter: produktutveckling, marknadsföring och affärsutveckling samt administration och andra stödfunktioner. Enligt ekonomidirektör Juha Kuivalainen lyckades ändringen utmärkt, särskilt med avseende på hur öppna och tydliga lokalerna är. ”Detta förbättrar samarbetet och kommunikationen mellan avdelningarna, samt trivsamheten på arbetet”, sammanfattar Kuivalainen.

Personalen togs med i ombyggnationsarbetet och de fick bland annat utvärdera möblerna och deras funktion tillsammans med arbetsfysioterapeuterna