Salpakangas Skola

Referensinredningar

Skolan Salpakangas grundades 1967 och är beläget i Holloloa kommuncentrum på Salpakangas. Under läsåret 2014 hade skolan klasser från grundskoleutbildning till åttonde klass. De varierande användarna beaktades i planeringen av projektet, för att säkerhetsställa att möblerna passar alla användargrupper.

Salpakankaan_koulu_221014_03 Salpakankaan_koulu_221014_15

&nbsp

Genomförandet

Önskan var att finna möbler som uppfyllde de krav som benämndes i inredningsplanen, både berörande färg, material och mått. Man ville att möblernas färger och tyger skulle passa in med byggnaden och den övergripande färg världen. I inlärningsmiljöer är det särskilt viktigt att möblerna är säkra och lämpar sig för ett långvarigt sittande. Produkter som används i skolor måste ha en bra ergonomi och lämpa sig för användare i olika åldrar och storlekar.

Inlärningsmiljöerna ställer särskilda krav på möblernas hållbarhet, vilket måste framgå av laminattjocklek, möjlighet för reparation och tillgång till reservdelar, även efter garantitiden. Iskus alla produkter testas i Lahtis och måste uppfylla särskilda kvalitetskrav innan de godkänns för försäljning. Genom omsorgsfull och krävande testande försäkras det att elevmöblerna lämpar sig för krävande skolmiljöer. Design av inredningsarkitekt Elena Pennia, H&M Arkkitehdit, Lahtis