Santahamina anläggningar

Referensinredning

Sandhamn var den största satsningen som den Finska Försvarsmakten tog sig an under 2015. Med detta agerande är majoriteten av den finska Försvarshögskolans operationer lokaliserade under en och samma plats. Eftersom att byggnaden själv är mångsidig med många anpassbara utrymmen, ansågs flexibilitet vara den huvudsakliga utmaningen med inredningen. Samtliga utrymmen möblerades huvudsakligen med Iskus produkter.

Det multiändamålsenliga Sandhamn anläggningarna omfattar kontor, mötesrum, utrymmen för mindre grupper, ett auditorium för 300 personer, lägenheter, sportanläggningar, ett café och ett militärhistoriskt bibliotek, samt utrymmen för de anställda, underhåll och magasin.

Santahaminatalo_220215_03

 

Resultatet är väl till pass och obestridligt. Möblernas enkla design lämpar sig väl till byggnadens infrastruktur. Alla leveranser levererades vid förutbestämd tidpunkt.
Generallöjtnant Jarmo Partanen, Tjänsteansvarig, Försvarshögskolan

Genomförandet

Den huvudsakliga idéen var att hålla saker simpla och klara, för att således finna de rätta valen för att passa byggnadens form.

Arkitekten Heikkinen-Komonen använde sig av enka färger, mycket av grått och vitt. För ytorna användes rå betong, glas och trä.

Jarmo Partanen, tjänsteansvarig för NDU, ansåg resultatet att vara väl till pass och obestridligt. Möblernas klara linje lämpar sig väl till byggnadens infrastruktur. Alla leveranser levererades vid förutbestämd tidpunkt.

Läs mer om Sandhamns byggnad i Helsingin Sanomat: Suljetun sotilassaaren ovi avautuu piirun verran Helsingissä »