Services

Tjänster

En plats för alla era behov

Våra klienter kan räkna med oss i alla situationer. Vi hittar de rätta specifikationerna och designerna för er och vi implementerar och överser projektet, återvinningen, installationen och underhållet. Vår partner Niemi ser till at ni får allting från Isku.

Uppskattning av behov och specifikationer

Design

En skräddarsydd inredningslösning säkerställer för ett komfortabel och användarvänlig arbetsutrymme för ditt företag som är enhetlig med erat varumärke.

Implementering

Allt planeringsjobb med specifikationer och material som skapar en inredningslösning sker vid implementeringsfasen. Vi där för er genom alla steg i implementeringsprocessen.

Skötsel och underhåll

Vi vet att behoven för arbetsmiljöerna ständigt förändras, och vi ser till att allting fungerar som det ska.