Design

En skräddarsydd design-lösning säkerställer en mångsidig komfort och användarvänliga arbetsutrymmen för ditt företag, som är i enlighet till ditt varumärkes färgsättning och andra varumärkes element.

echo get_sub_field('image')['alt']

Design

Oberoende om det berör grundandet av ett nytt företag, så är designtjänster en central del för att uppnå en effektiv användning och planering av utrymmen. Baserat på år av erfarenhet kan vi erbjuda skräddarsydda inredningslösningar för era individuella behov. Vi utformar skräddarsydda inredningslösningar för att möta just era behov. Vår tjänstepaket inkluderar inventering och ommöblering av redan existerande möbler, samt planering av ny inredning med nya möbler.

Design är alltid baserat på olika krav som ställs av lokalerna samt av de personer som arbetar där. Design och skapandet av en varumärkesidentitet är starkt relaterat. En skräddarsydd inredningslösning säkerställer för en mångsidig och användarvänligt arbetsutrymmen med hög komfort, som är i enlighet med varumärkets färgsättning och andra varumärkes element. För att skapa presentabla och praktiska koncept, måste vi beakta både de krav som lokalerna och de anställdas, samtidigt som vi fokuserar på alla de visuella element och smådetaljer. Vid slutskedet av designprocessen har klienten en komplett design som är användbar för implementering av olika förändringar.

Omfattningen av designtjänsten baserar sig på klientens behov och önskemål.

Isku Interior Oy

Vår designtjänst innefattar följande:

 • Inventering
 • Inredningsdesign
 • Planering av möbler
 • Planering av möblering för existerande möbler
 • Inredningskonsultation
 • produkt administrering
 • Återvinningstjänster
 • Finansiering
 • Design av möbler (specialtillverkade möbler)
 • Grön inredningsdesign
 • Akustisk design
 • Audio-visuell design
 • Gardindesign

Kontakta oss och fråga mer