Uppskattning av behov och specifikationer

Oberoende om det berör skapandet av ett nytt företag eller renovering av existerande utrymmen baserar sig en framgångsrik arbetsmiljö på klientens behov med ett fokus på användaren.

echo get_sub_field('image')['alt']

Uppskattning av behov och specifikationer

Planering och specifikation av framgångsrika arbetsmiljöer baserar sig först och främst på användarens behov. Vi lyssnar noggrant på klienten och bekantar oss med deras utrymmen för att således kunna skapa optimala lösningar, lämpliga för alla användare. Oberoende om de är kodare, eller om arbetet innebär intensivt fokus, samarbeten, möten eller samtal – eller enbart vilande.

Uppskattning och specifikation av behovet för prestation är en del av vår tjänst. Dessa aktiviteter agerar som en värdefull grund för den konkreta planeringen och implementering av arbetet. Vi ämnar att identifierar behoven relaterade till utrymmena och de anställda. Arbetet för uppskattning och specifikation fokuserar enbart på klientens valda utrymme. Även mindre investeringar i detta tidiga skede är fördelaktigt senare vid skapandet av lösningar.

Isku Interior Oy

Våra tjänster för uppskattning av behov och specifikationer inkluderar följande:

  • Uppskattningstjänster
  • Uppskattning av utrymmen
  • Uppskattning av ergonomiska behov li>
  • Behov för akustik
  • Inventeringstjänster

Våra specifikationstjänster inkluderar följande::

  • Intervju av nyckelpersoner
  • Ledande av projekt
 

Kontakta oss och fråga mer