Arvot, missio ja strategia

echo get_sub_field('image')['alt']

Vastuullisuuden johtaminen

Iskussa vastuullisuustyö on osa jokapäiväistä johtamista. Toimintaa ohjaavat konsernin arvot, missio, strategia ja visio sekä kirjatut johtamisperiaatteet. Isku-konsernissa on johtoryhmän hyväksymät laatupolitiikka ja ympäristöpolitiikka sekä Code of conduct, joka luo toiminnallemme eettiset periaatteet.

Iskun arvot

Iskun nykyiset arvot kirjattiin vuonna 2012. Arvot pohjautuvat yrityksemme ytimekkääseen nimeen. Kirjaimista I, S, K ja U muotoutuvat toimintamme arvot:

  • Inspiroiva
  • Suomalainen
  • Kuunteleva
  • Uudistuva

Isku haluaa inspiroida, innostaa ja luoda onnistumisen kokemuksia asiakkailleen, henkilöstölleen ja muille yhteistyökumppaneilleen. Suomalaisuus on tärkeä ja Iskulle itsestään selvä arvo. Isku on luottanut jo vuodesta 1928 suomalaiseen työhön, osaamiseen ja laatuun. Kuuntelemisen taito on kestävän kehittymisen edellytys. Kuuntelemalla asiakasta, työtoveria ja yhteistyökumppania kehitytään jatkuvasti paremmiksi. Uudistuva Isku on rohkea ja tavoitteellinen. Vain uudistumalla voi kehittyä. 

Missio, strategia ja visio

Iskun missio eli toiminta-ajatus on luoda asiakkaalle onnistumisen tunteita kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Puhutteleva muotoilu, suomalainen laatu ja ihmistä kuunteleva palvelu on toiminnan ydinelementtejä. Iskun strategia eli toiminnan suunta on yksiselitteisesti ”parasta palvelua”. Koska Isku toimii kalustekaupan alalla, strategia lähtee asiakaslähtöisyydestä. Elämme palveluyhteiskunnassa, joten asiakkaille halutaan parasta. Parhaalla palvelulla luodaan pohja toiminnan kestävälle kehitykselle. Parasta palvelua on myös tuottaa se vastuullisesti henkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja ympäristöä arvostaen sekä kunnioittaen. Iskun visio eli tahtotila on olla sisustusalan arvostetuin ja suositelluin yritys. Isku haluaa olla henkilöstölle ja kumppaneille halutuin vaihtoehto alalla. Tämä ei onnistu ilman vastuullista toimintaa ja kestävää kehitystä. Iskun menestyksen kulmakivet ovat asiakkaat, henkilöstö, uudistuminen ja kestävä kehitys sekä kumppanit.