Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Isku Yhtymä Oy:n (jäljempänä Isku) www-sivustoon www.isku.com ja sen alaisiin sivustoihin tai niiltä ladattavaan aineistoon. Ennen kuin käytätte tätä www-sivustoa, lukekaa nämä käyttöehdot huolellisesti. Iskun www-sivuston käyttäminen on osoitus näiden ehtojen hyväksymisestä.

Iskun www-sivujen ja niiden sisällön oikeudet kuuluvat Iskulle tai lisenssin myöntäneelle tekijänoikeuden omistajalle. Iskun www-sivuja tai niiden sisältöä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman Iskun erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin on sallittua tekijänoikeussäännösten asettamissa rajoissa. Iskun www-sivuilla esiintyvät Iskun logo, nimi, tuotteiden tavaramerkit ja tunnukset ovat Iskun omaisuutta eikä niitä saa käyttää ilman erillistä kirjallista suostumusta.

Isku ei vastaanota luottamuksellisia tietoja tämän sivuston välityksellä. Kaikki käyttäjän tälle sivustolle tai tämän sivuston kautta siirtämä tai välittämä aineisto katsotaan ei-luottamukselliseksi ja tekijänoikeuksista vapaaksi. Iskulla ei ole mitään tällaista aineistoa koskevia velvollisuuksia. Käyttäjä ei saa lähettää tai siirtää tälle sivustolle mitään lain tai hyvän tavan vastaista aineistoa.

Isku pyrkii pitämään www-sivuillaan olevat tiedot oikeina ja ajantasaisina. Sivuston sisältö toimitetaan ”sellaisenaan” ilman takuuta eikä Isku vastaa sivuston tai sivustolla olevien tietojen ja muun aineiston oikeellisuudesta, toiminnallisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Isku voi muuttaa www-sivustoa ja sivustolla esiteltyjä tuotteita tai palveluita milloin hyvänsä siitä erikseen ilmoittamatta.

Tämä sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien www-sivuille. Tällaiset linkit on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Tällaisia linkkejä käyttäessään käyttäjä siirtyy pois Iskun sivustolta. Kolmansien osapuolien sivut eivät ole Iskun hallinnassa eikä Isku vastaa niiden sisällöstä tai toimivuudesta.

Isku ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista jotka aiheutuvat tämän sivuston käytöstä tai käytön estymisestä, tai tämän sivuston tai tälle sivustolle linkitetyn sivuston tai tällaisten sivustojen sisältämän aineiston tai tietojen käytöstä tai niihin luottamisesta.

Markkinointikilpailujen yhteydessä voidaan kerätä henkilötietoja käytettäväksi suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimalla tavalla. Rekisteröitymistä edellyttävissä palveluissa informoidaan henkilötietojen käsittelystä erikseen.