Sertifikaatit

echo get_sub_field('image')['alt']

Iskulla on tuotannossa ja tukipalveluissa Lahdessa sertifioitu IS0 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä. Myös Iskun ympäristöjärjestelmä on ISO 14001 -standardin mukainen ja sertifioitu. Ympäristöjärjestelmä kattaa tuotannon ja tukipalvelut Lahdessa sekä julkiskalusteiden myyntikentän. Isku Yhtymä sai maaliskuussa 2013 PEFC (Chain of Custody) -sertifikaatin. Sertifioidulla puun alkuperän seurantajärjestelmällä varmistetaan, että tuotteissa käytetty puu tulee kestävän kehityksen periaatteiden mukaan hoidetuista metsistä. 

Isku on kehittänyt pitkäjänteisesti työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Isku on noudattanut toiminnoissaan omaa työterveys ja –turvallisuusmallia vuosia. Pitkäjänteisestä kehitystyöstä Bureau Veritas Finland on myöntänyt Iskulle OHSAS 18001 –sertifikaatin. Systemaattinen työterveys ja -turvallisuustoiminta on Iskun toiminnan perusta. Sertifioidulla johtamisjärjestelmällä luodaan näkyvä johtamissitoumus työturvallisuusasioihin.

 

Sertifikaatit

Muut