Join – Ajatusten ja tiedon jakaminen monitilatoimistossa

Monitilatoimisto antaa työntekijälle vapauden valita kutakin tehtävää parhaiten tukevan työskentelytilan. Työskentelypaikan sujuva vaihtaminen edellyttää, että sähköiset työvälineet ja järjestelmät ovat kunnossa.
Eri vaihtoehtojen on oltava selkeitä ja helposti käytettävissä.

Toimiston käyttöönotto edellyttää usein totuttujen toimintatapojen kehittämistä. Mahdollisimman paperiton toimintatapa edesauttaa eri tilojen joustavaa käyttöä.

Työympäristöihin suunnitellut Iskun Join-ratkaisut luovat puitteet yhdessä tapahtuvaan tiedon yhdistelyyn ja ajatusten jakamiseen. Tyypillisesti Join-ympäristössä tapahtuva toiminta on spontaania ja etukäteen suunnittelematonta. Join-tilat ovat hyvä ja puolueeton maaperä vapaamuotoisille palavereille. Lisäksi erilaiset istuinryhmät tarjoavat alustan spontaaneille ideariihille.