Share – Tiedon jalostaminen ja jakaminen monitilatoimistossa

Monitilatoimisto antaa työntekijälle vapauden valita kutakin tehtävää parhaiten tukevan työskentelytilan. Työskentelypaikan sujuva vaihtaminen edellyttää, että sähköiset työvälineet ja järjestelmät ovat kunnossa. Eri vaihtoehtojen on oltava selkeitä ja helposti käytettävissä. Toimiston käyttöönotto edellyttää usein totuttujen toimintatapojen kehittämistä. Mahdollisimman paperiton toimintatapa edesauttaa eri tilojen joustavaa käyttöä.

Parhaat kokoustilat

Työympäristöihin suunnitellut Iskun Share-ratkaisut luovat puitteet tiedon jalostamiselle ja jakamiselle yhdessä. Tyypillisesti Share-ratkaisut ovat parhaimmillaan esimerkiksi palavereissa ja muissa etukäteen suunnitelluissa kohtaamisissa. Isku Share -ratkaisuilla syntyy parhaat kokoustilat kaikkiin tiloihin.

Neuvotteluhuoneen kalusteet ja tilojen sunnittelu

Hyvin suunniteltu kokoustila tukee monitila-ajattelua. Parhaimmillaan kokoustilat taipuvat tapaamisten ohella muuhunkin käyttöön ja voivat siten säästää toimitilan arvokkaita neliöitä. Neuvottelutilat toimivat myös yrityksen käyntikorttina asiakkaille ja muille sidosryhmille ja ne tärkeällä tavalla rakentavat yrityksen brändiä. Iskun ratkaisut joustavat tilanteen, tilan ja tarpeen mukaan, minkä lisäksi pystymme oman tuotekehitystiimin ja modernin tuotantolaitoksen avulla modifioimaan ja räätälöimään kalusteita erikoisempiinkin tarpeisiin.