Akustiikkasuunnittelu ja akustiikkaratkaisut toimistossa

Tilanjakajat avotoimistoissa

Akustiikkasuunnittelua ja akustiikkaratkaisuja voidaan tehdä erilaisin seinäkkein, säilytysratkaisuin tai esimerkiksi sijoittamalla tilojen väliin kaikille yhteisiä istuinryhmiä. Avotoimisto ruokkii henkilöstön vuorovaikutusta ja lisää hiljaista tietoa. Monesti se vaatii kuitenkin totuttelua uudenlaiseen työympäristöön työhuoneiden jälkeen. Avoimet työskentelytilat ovat haastavia äänien hallinnassa. Työntekijöiden kulkeminen – jota aktiivinen työskentely suosii – aiheuttaa ääniä sekä muita häiriötekijöitä, jotka tilan suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Myös normaalit työn tekemiseen liittyvät äänet voivat olla haaste avokonttorissa. Käyttäjät muodostavat tilojen äänimaailman, joten heitä myös opastettava uudenlaisiin tiloihin siirryttäessä

echo get_sub_field('image')['alt']

Sermi ja seinäke akustisena elementtinä

Tilanjakamisessa vähemmän on enemmän. Muun muassa edellä mainittujen modernin toimistoympäristön haasteiden myötä tilanjakajan käsite on muuttunut enemmän tilojen kulkua ohjaileviksi elementeiksi. Avotoimistoissa tilaa voidaan jakaa erilaisin seinäkkein, säilytysratkaisuin tai esim. sijoittamalla tilojen väliin yleisiä, kaikille yhteisiä istuinryhmiä. Yksityisyyttä voidaan parantaa monin ratkaisuin – näistä yksi on pöydälle sijoitettava akustoiva ”näkösuoja”. Matalien kaapistojen päälle taas voidaan laittaa korotuspaloja estämään puheäänien kulkeutumista työskentelyalueella.

Tilanjakajilla tulee olla mahdollisimman hyvä ääntä absorboiva – eli ”ääntä itseään imevä” – ominaisuus. Sen tulee olla todennettu/mitattu, koska pelkästään käyttämällä esim. A-luokan absorboivia materiaaleja, ei useinkaan saavuteta toivottua tasoa. Tuotekokonaisuus ratkaisee huomattavasti enemmän kuin yksittäinen materiaali. Sen vuoksi suunnittelu kannattaa tehdä ammattilaisten kanssa huolellisesti.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää